Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα (περιέχουν 7 έκδοση και 8 τεκμήρια ) , σύνολο σελίδων 1.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
 1. Hemingway, Ernest. For whom the bell tolls Διαθέσιμες εκδόσεις:
  1. Por quién doblan las campanas - Ciudad de México: Debolsillo, 2016. (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) [813 HEM]
  2. For whom the bell tolls - London: Macmillan Collector's Library, 2016. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) [PS3515.E37F6 2016]
 2. Eco, Umberto. Il nome della rosa Διαθέσιμες εκδόσεις:
  1. The name of the rose - London: Minerva, 1983. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) [853 ECO]
  2. Le nom de la rose - Paris: Grasset, 2016. (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) [853.7 ECO]
 3. London, Jack. The road Διαθέσιμες εκδόσεις:
  1. The road - New York: Dover Publications, 2016. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) [813 LON]
  2. The road - Rockville, Maryland: Arc Manor, 2009. (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) [813.9 LON]
 4. Mazower, Mark. Dark continent : Europe's twentieth century Διαθέσιμη έκδοση: Dark continent : Europe's twentieth century - 1st American ed.. - New York: A. A. Knopf, 1999. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) [940.55 MAZ] [940.5 MAZ]